Kada završite sa vezivanjem traka,namotate ih u klube i spremna je predja za radNamotamo u klube.i spremno za rad.