Dobije se ovako vezane trake,tako se vezuje svaka sledeća trakaTreba da budu vezane u čvor,i tako svaku sledeću traku.